Üyelik Sözleşme Ekleri (EK-1,EK-2,EK-3)

 

Ciftcinizden İlan Hizmetleri

(EK-1)

 

“CİFTCİNİZDEN” “Portal” üzerinden vermekte olduğu ilan hizmetlerini çeşitli kategoriler altında üyelerinin kullanımına sunmaktadır. “CİFTCİNİZDEN Üyelik Sözleşmesi” içerisinde Portal üzerinden sunulan hizmetler `İlan Programları` adıyla anılmaktadır. Bu dokümanda bu hizmetlerin “CİFTCİNİZDEN” “Portal”ında yapılan kategorizasyonuna uygun olarak tanımlanması, ilgili hizmetlerin sunumu ve yararlanılmasına ilişkin ilkelerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

“Üye”ler işbu dokümanda belirtilen “Hizmet”lere ilişkin olarak ilgili “Hizmet”lerin “Portal” içerisinde detaylı olarak açıklandığı hüküm ve koşullara uygun olarak hareket etmekle mükelleflerdir. “CİFTCİNİZDEN”in “Portal” içerisinde tanımlandığı kapsam dışında ilgili “Hizmet”lere ilişkin yerine getirmek mükellefiyeti altında olduğu herhangi bir sorumluluk yoktur.CİFTCİNİZDEN İlan Hizmetleri işbu dokümanda üç kategori altında tanımlanmaktadır. Bu kategoriler sırasıyla:

 1. Listeleme hizmetleri
 2. Özel ilan sayfaları hizmetleri
 3. Dopingler
Listeleme Hizmetleri

Bu “Hizmet” “Üye”lerin “CİFTCİNİZDEN Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin “CİFTCİNİZDEN” “Portal”ında yer alan kategoriler altında görüntülenmesinin sağlanmasıdır. Listeleme; “CİFTCİNİZDEN” “portal”ının dinamik alt yapısı üzerinden “Kullanıcı”ların ilgili kategoriler altında özelleştirdikleri sorguları doğrultusunda “Üye”lere ait ilanların “Kullanıcı” tarafından “CİFTCİNİZDEN” tarafından belirlenen sıra dahilinde “CİFTCİNİZDEN” ara yüzü üzerinden görüntülenmesidir. Listeleme; “CİFTCİNİZDEN” veritabanına gelen sorguların “CİFTCİNİZDEN” veritabanı üzerinde çalışan bilgisayar programının döneceği otomatik yanıtların “Kullanıcı”ya gösterilmesi esasına dayanır. Bu sorgu neticesinde görüntülenen ilanlar, “Üye”ler işbu dokümanda belirtilen doping hizmetlerini seçmemiş iseler; otomatik olarak listelenir. “Üye”ler ilanların listelemede farklı şekilde (sorgu sırası; ilanların okunurluğu, ilanların içeriği v.b yönlerden) yer almasını isterlerse; işbu dokümanda yer alan doping hizmetlerinden yararlanmak durumundadırlar.

İlanlarının hangi kategori altında görüntüleneceğini(n) seçimi öncelikle “Üye”ye aittir. “Üye”nin belirlediği kategorinin ilanının konusuyla ilişkili olmaması durumunda “CİFTCİNİZDEN” ilgili ilanının konusuyla ilişkili olan kategori altında görüntülenmesini “Üye”ye herhangi bir bildirimde bulunmadan sağlayabilir.

CİFTCİNİZDEN” “Portal”ında görüntülenecek ilanların kaç adetinin ücretsiz olacağı; kaç adetinin ise ücretli olacağını belirlemek hak ve yetkisi “CİFTCİNİZDEN”e aittir. “CİFTCİNİZDEN” bu yetkisini dilediği zaman kullanabilir. “Üye”nin “Portal”da görüntülenen ücretsiz ilanları “CİFTCİNİZDEN”in “Üye”ye yapacağı bildirim neticesinde ücretli olarak görüntülenmesi sağlanabilir. Bu durumda “Üye” “CİFTCİNİZDEN” tarafından kendisine ücretli olacağı bildirilen mevcut ilanları için “CİFTCİNİZDEN” tarafından kendisine bildirilen süre içinde ücret ödeyerek ilanların aynı hüküm ve koşullar çerçevesinde “portal” üzerinden görüntülenmesini sağlayabilir. “Üye” “CİFTCİNİZDEN”in belirleyeceği süre içerisinde ilgili ilanlara ilişkin ücreti ödemez ise “CİFTCİNİZDEN” bu sürenin bitiminde ücretli olacağını “Üye”ye bildirdiği ilanların “portal” dahilinde görüntülenmesini durdurabilir.

Özel ilan sayfaları hizmetleri

“Üye”lerin “CİFTCİNİZDEN Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin CİFTCİNİZDEN tarafından belirlenen ücret karşılığında “Üye”ler tarafından “mağaza” adı altında oluşturulacak özel ilan sayfalarında toplu olarak gösterilmesini sağlayan hizmettir.

Özel ilan hizmetlerinin kullanım ve yararlanma koşulları Portalın ilgili bölümünde “Üye”lere yönelik açıklamalarda belirtilir. “Üye”ler bu açıklamalarda belirtilen koşullara uymakla mükelleftir.

Dopingler

“Üye”ler Portal dahilinde yayınlanan ilanlarının diğer ilanlardan farklı biçimlerde Portal kullanıcıları tarafından daha kolay ulaşılabilmesi, ilanlarının görsel etkinliğinin arttırılabilmesi gibi amaçlarla “CİFTCİNİZDEN” tarafından sunulan ücrete tabi bir takım (Doping) hizmetlerinden yararlanabilirler.

Bu “Hizmet” sayesinde “Üye”ler “CİFTCİNİZDEN Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin listelemede farklı biçimlerde yer almasının sağlayabilirler. İçeriği ve ücreti CİFTCİNİZDEN tarafından belirlenen dopinglerden birinin ya da birkaçının Üye tarafından ilanının oluşturulması sırasında seçilmiş olması halinde, söz konusu ilan; Üye tarafından seçilmiş olan doping ya da dopinglerin özelliklerine göre, Listelemede aynı doping ya da dopinglerin seçilmemiş olduğu ilanlardan farklı biçimlerde görüntülenecektir. Doping sadece seçilmiş olduğu ilana aittir,üye tarafından seçilmiş olduğu süre bitiminden önce yada sonra farklı bir ilana aktarılamaz, dopingin CİFTCİNİZDEN kaynaklı sayfa hatalarından yada CİFTCİNİZDEN veri tabanındaki sorunlardan kaynaklı nedenlerle görüntülenmesinde doğacak süre kaybı CİFTCİNİZDEN tarafından dopingin süresine sorunlu günler kadar ek yapılmak koşulu ile giderilir.

Doping içerik ve ücretleri CİFTCİNİZDEN tarafından belirlenir. CİFTCİNİZDEN söz konusu içerik ve ücretleri “Portal”da Üyelere duyurulmak kaydıyla istediği zaman değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Dopingi yayında olan ilanın üye tarafından yayından kaldırılması yada bağlı bulunduğu ilanın site kurallarına aykırı olduğu durumlarda CİFTCİNİZDEN ilanı ve dopingi yayından kaldırır ve ilan sahibine (üye’ye) ödeme iadesi yapmaz.

CİFTCİNİZDEN tarafından “Portal”da sunulan doping hizmetleri, dopingli ilanları diğer ilanlardan ayırma türüne göre 3 kategoride tanımlanmaktadır. Bu kategoriler;

 1. İlanın listelemedeki sırasına yönelik dopingler, (Listelerde Göz Önündeyim)
 2. İlanın listelemedeki biçimine yönelik dopingler, (Vitrindeyim)
 3. İlanın listelemedeki özel konumuna yönelik dopingler (Özel Kategorilerdeyim)
İlanın listelemedeki sırasına yönelik dopingler (Listelerde Göz Önündeyim):

Bu doping türlerinin bir tanesinden yararlanılarak oluşturulan ilanların söz konusu dopingten yararlanılmadan oluşturulmuş ilanlara göre listelemede daha yukarı sırada görüntülenmesi sağlanmaktadır. CİFTCİNİZDEN; ilanların listelemede ön sıralarda yer almasını sağlayan bu doping türlerinde CİFTCİNİZDEN “portal”ı üzerinde ilgili sayfalardan “Üye”lere duyurmak suretiyle istediği zaman değişiklik yapma hak ve yetkisine sahiptir.

Bu doping türleri aşağıda yer almaktadır:

 1. Üst Sıradayım
 2. Kalın Yazı & Çerçeve
 3. Küçük Fotoğraf
 4. Güncelim
İlanın listelemedeki biçimine yönelik dopingler (Vitrindeyim):

Bu doping türlerinin bir tanesinden yararlanılarak oluşturulan ilanların söz konusu dopingden yararlanılmadan oluşturulan ilanlara göre sayfa vitrinlerinde gösterimi sağlanmaktadır. CİFTCİNİZDEN; ilanların vitrin gösterimlerinde yer almasını sağlayan bu doping türlerinde CİFTCİNİZDEN “portal”ı üzerinde ilgili sayfalardan “Üye”lere duyurmak suretiyle istediği zaman değişiklik yapma hak ve yetkisine sahiptir.

Bu doping türleri aşağıda yer almaktadır:

 1. Anasayfa Vitrini
 2. Kategori Vitrini
 3. Detaylı Arama Vitrini
İlanın listelemedeki özel konumuna yönelik dopingler (Özel Kategorilerdeyim)

Bu doping türlerinin bir tanesinden yararlanılarak oluşturulan ilanların söz konusu dopingden yararlanılmadan oluşturulan ilanlara göre özel kategorilerde görüntülenmesi sağlanmaktadır. CİFTCİNİZDEN; ilanların özel kategorilerde yer almasını sağlayan bu doping türlerinde CİFTCİNİZDEN “portal”ı üzerinde ilgili sayfalardan “Üye”lere duyurmak suretiyle istediği zaman değişiklik yapma hak ve yetkisine sahiptir.

Bu doping türleri aşağıda yer almaktadır:

 1. Acil Acil
 2. Fiyatı Düşenler

CİFTCİNİZDEN” tarafından sunulan doping hizmetlerinin kullanım ve yararlanma koşulları Portalın ilgili bölümünde “Üye”lere yönelik açıklamalarda belirtilir. “Üye”ler bu açıklamalarda belirtilen koşullara uymakla mükelleftir.

İlan Verilmesi,Satışa Arzı,Yasaklı Ürün ve Hizmetler

(EK-2)

ciftcinizden.com portalında ilanı verilmesi, satışa arzı ve listelenmesi yasaklı olan ürün ve hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda belirtilmektedir.

CİFTCİNİZDEN bu ürün ve hizmetlere ilişkin portalın ilgili bölümünde yapacağı açıklamalar doğrultusunda aşağıda örnek olarak belirtilen ürün ve hizmetlere eklemeler yapabilir.

“Üye”ler CİFTCİNİZDEN portalında belirtilen ilanı verilmesi, satışa arzı ve listelenmesi yasaklı olan ürün ve hizmetleri güncel olarak takip etmek ve verdiği ilanlarının bu özellikleri taşımadığından emin olmak zorundadır.

ciftcinizden.com portalında ilanı verilmesi, satışa arzı ve listelenmesi yasaklı olan ürün ve hizmetlerin güncel listesine bu sayfadakilerle ile sınırlı olmamak kaydıyla Yasaklı Ürünler sayfasından ulaşılabilir.

Gizlilik Politikası

(EK-3)

CİFTCİNİZDEN, "Portal"ından Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, Üyeleri ile yaptığı "CİFTCİNİZDEN Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve "Portal"da çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, CİFTCİNİZDEN, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Üyelik veya "Portal" üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) CİFTCİNİZDEN'e vermeleri gerekmektedir. CİFTCİNİZDEN, CİFTCİNİZDEN Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri CİFTCİNİZDEN veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. CİFTCİNİZDEN tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya CİFTCİNİZDEN "portal"ı üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; CİFTCİNİZDEN ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "CİFTCİNİZDEN Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

CİFTCİNİZDEN "Portal"ı dâhilinde başka sitelere link verebilir. CİFTCİNİZDEN, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kişisel bilgileriniz; kişi isim-soyisim, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. CİFTCİNİZDEN, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini CİFTCİNİZDEN'in işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda CİFTCİNİZDEN, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

 1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
 2. CİFTCİNİZDEN'in kullanıcılarla akdettiği "CİFTCİNİZDEN Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
 3. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
 4. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

CİFTCİNİZDEN, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

CİFTCİNİZDEN, kullanıcılar ve kullanıcıların "Portal"ı kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, "Portal"ı kaç kişinin kullandığını, bir kişinin "Portal"ı hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Google Adsense reklamlarının CİFTCİNİZDEN’e yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

CİFTCİNİZDEN, tarafından "Portal" dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, CİFTCİNİZDEN ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. CİFTCİNİZDEN, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman "Portal"da yayınlamak suretiyle değiştirebilir. CİFTCİNİZDEN'in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri "portal"da yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.

 

ÜCRETSİZ ÜYE OL
ÜCRETSİZ İLAN VER